Köpvillkor & Integritetspolicy

Här kan du läsa igenom vad som gäller vid beställning från vår webbshop samt om hur dina personuppgifter lagras hos oss.

Integritetspolicy

Inledning

Här finner du Electrocharge Skåne AB med org.nr 559336-5736 integritetspolicy som förklarar varför och hur vi använder information om dig. Du är såklart alltid välkommen att kontakta oss ifall det är något du undrar över. För att kontakta oss angående lagring och hantering av dina personuppgifter mailar du till info@electrocharge.se och rubricerar mailet med “Integritetspolicy”.

Information

Vi på Electrocharge Skåne AB lagrar följande information om våra kunder för att förbättra våra tjänster över tid.

> Namn

> Adress

> Telefonnummer

> E-postadress

> Orderinformation

Electrocharge Skåne AB kan komma att lagra information vid användandet av vår hemsida till analytiska syften. Denna data kan inkludera din dators IP-adress, typ av webbläsare, vilka sidor inom vår tjänst du besökt, tid och datum för dina sessioner samt hur lång tid du spenderat i vår tjänst.

Säkerhet

Personuppgifter lagras hos Electrocharge Skåne AB. Det är inloggningskrav med lösenord för tillgång och behandling av informationen i alla system. Förutom det har Electrocharge Skåne AB interna rutiner som ska garantera din säkerhet.

Förändringar

Electrocharge Skåne AB håller ständigt denna sida under recension och förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy ändrades senast 2022-01-28

Insyn

Kund har rätt att få insyn i de uppgifter vi behandlar om denne. Det innebär att kunden har rätt att få veta vilket syfte och behandlingsgrund Electrocharge Skåne AB använder sig av, vilka uppgifter om kund som Electrocharge Skåne AB behandlar, vilken tid personuppgifterna lagras samt var uppgifterna inhämtats ifrån.

Rätt att kräva rättning och radering

Om kund tror att Electrocharge Skåne AB har registrerat uppgifter om kunden som är oriktiga eller ofullständiga, har kund alltid rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna. Kund kan kräva att Electrocharge Skåne AB tar bort personuppgifter om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen; om kunden drar tillbaka sitt samtycke om samtycke har använts som grund för behandling; om kund motsätter sig behandlingen och det inte finns några andra lagliga grunder för att fortsätta behandlingen; eller om uppgifterna har behandlats olagligt. Kund har också rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om kund anser att det är något Electrocharge Skåne AB inte gör rätt i förhållande till personuppgifterna.

Rätt till dataöverföring

Kund har alltid rätt att begära ut de personuppgifter Electrocharge Skåne AB har lagrat om kund på ett strukturerat sätt och i ett maskinläsbart format.
Rätten till överföring förutsätter dock att Electrocharge Skåne AB behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från kund. Överföringen gäller bara sådana personuppgifter som kund själv har lämnat.

Hur klagar kund på behandlingen?

Datainspektionens jobb är att kontrollera att personuppgiftsregelverket efterföljs. Om kund upplever något kunden anser är ett brott mot regelverket, vänligen skicka in en skriftlig förfrågan till Datainspektionen. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Cookies

Electrocharge Skåne AB kan komma att spara din varukorg från ditt senaste besök för att förenkla för dig som kund utifall du exempelvis råkar stänga ner din webbläsare, tappar internet eller vill genomföra dina köp senare genom Cookies. För att förbättra vår hemsida och användarupplevelsen för våra kunder kan Electrocharge Skåne AB komma att använda följande källor för datainsamling:

> Google Analytics

> Facebook Pixel

Kontaktinformation

Om kund har frågor om hur Electrocharge Skåne AB behandlar personuppgifter eller vill infria rättigheter enligt denna klausul, vänligen kontakta personuppgiftsansvarig via e-post: info@electrocharge.se
Rubricera mailet med: GDPR DPO (Data Protection Officer) är pålagd tystnadsplikt och är skyldig att hindra andra från att få tillgång till eller kunskap om kunds personliga information om inte samtycke har erhållits. Sekretess gäller också efter avslutat arbete.

 

Köpvillkor

Gäller från och med 1 januari 2021

Tack för att du har valt Electrocharge som din leverantör av laddbox samt andra tillbehör till din bil och ett extra stort tack för att du tar dig tid att noggrant läsa igenom våra köpvillkor.

Vi vill börja med att i en kort sammanfattning förklara varför vi har skapat dessa köpvillkor. Vårt grundläggande mål är att på ett tydligt och lättläst vis säkerställa att du förstår de villkor som gäller för köp, leverans och installation av våra laddboxar.

Vår målsättning är att du, efter att ha läst dessa villkor, ska känna dig säker på ditt val av Electrocharge och de produkter som vi levererar. Om du har några frågor eller funderingar är du givetvis varmt välkommen att höra av dig till oss. Tack för ditt förtroende och tack för att du väljer Electrocharge!

Innehållsförteckning

 1. Parter
 2. Allmän information och omfattning
 3. Produkter
 4. Installation
 5. Beställning
 6. Betalning
 7. Leverans
 8. Skattereduktion
 9. Garanti
 10. Reklamation
 11. Ansvar
 12. Behandling av personuppgifter
 13. Ångerrätt för privatpersoner
 14. Övrigt
 15. Kontakt och support

 1. Parter

Dessa allmänna köpvillkor gäller för alla individuella avtal om köp av varor eller tjänster som ingås mellan en kund, varvid avses en fysisk eller juridisk person (hädanefter kallad “Kunden”) och Electrocharge Skåne Ab, organisationsnummer 559336-5736, Lönnebergagatan 63 , 212 46 Malmö (hädanefter kallat “Electrocharge”). Kunden och Electrocharge benämns i det följande gemensamt för ”Parterna”.

 1. Allmän information och omfattning

2.1 Dessa köpvillkor gäller för Electrocharge försäljning av laddbox, laddstolpe, laddstation, laddkabel eller annan utrustning (benämnt ”Laddutrustning”) till Kunden, samt för installationstjänster i samband med köp av Laddutrustning (”Installation”).

2.2 Electrocharges köpvillkor kan komma att uppdateras från tid till annan efter det att Parterna har ingått ett avtal. Det är alltid de senast upprättade köpvillkoren som är giltiga och det är Kundens skyldighet att ta del av den senaste versionen av köpvillkoren. Den vid varje tidpunkt gällande versionen av köpvillkoren kommer att finnas tillgänglig på Electrocharges hemsida, www.electrocharge.se.

2.3 Alla priser för Laddutrustning, Installation framgår av Electrocharges vid var tid gällande prislista, tillgänglig via www.electrocharge.se. Electrocharges reserverar sig för eventuella tryckfel, felaktiga prisuppgifter och utsålda varor.

2.4 Electrocharges har för avsikt att all information om vårt produkt- och tjänsteutbud ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. Electrocharges kan dock inte garantera korrektheten på informationen som finns presenterad på hemsidan eller vårt produkt- och tjänsteutbud i övrigt. Electrocharges kan inte ställas till svars för om hemsidan ligger nere eller om någon funktionalitet inte fungerar som förväntat.

 1. Produkter

3.1 Electrocharges tillhandahåller ett brett sortiment av billtillbehör, bland annat laddboxar, laddstolpar, laddstationer och laddkablar. En fullständig och uppdaterad förteckning över samtliga produkter som erbjuds finns tillgänglig på www.electrocharge.se.

3.2 Samtliga produkter som saluförs får endast användas i enlighet med respektive produkts bruksanvisning. Laddutrustning får endast användas till laddning av den typ av elbil och med den strömstyrka för vilken Laddutrustningen är utformad.

3.3 För det fall Laddutrustningen används för att ladda bilar av annan typ eller med annan strömstyrka än sådan för vilken Laddutrustningen är utformad är Kunden ensam ansvarig för eventuella skador på Laddutrustning och bil.

 1. Installation

4.1 Electrocharge är stolta över att kunna erbjuda smidiga och kostnadseffektiva installationslösningar för laddboxar. Electrocharges har som ambition att på sikt kunna erbjuda installation till samtliga adresser i Sverige. För närvarande kan dock vissa adresser befinna sig utanför Electrocharges installationsområde. För det fall att Electrocharges ej kan tillhandahålla installation till din adress kommer en representant från Electrocharges att kontakta dig så snart som möjligt efter genomförd beställning.

4.2 Samtliga tjänster avseende Installation tillhandahålls i samarbete med Electrocharges samarbetspartners. Dessa installatörer är auktoriserade Elinstallationsföretag som följer Elsäkerhetslagen 2016:732, är utsedda att vara elsäkerhetsledare för egna arbeten och har tillräckliga kunskaper för detta. Se Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 och i förekommande fall svensk standard SS-EN 50110-1. Val av installatör beror bland annat på geografisk placering. För mer information, hör gärna av dig till oss på Electrocharges info@electrocharge.se

4.3 Vid beställning av Installation levererar Electrocharge i enlighet med orderbekräftelsen som Kunden fick vid beställning. Arbeten utöver detta utförs enligt vår prislista för installationsarbeten och faktureras av Electrocharges eller installatören efter utfört arbete.

4.4 Vid beställning av Installation åligger det Kunden att tillse följande:

 1. Att eventuella nödvändiga tillstånd från hyresvärd, markägare, bostadsrättsförening eller annan relevant rättighetshavare har inhämtats.

 2. Att den plats där Laddutrustningen ska installeras är lämplig för Installation av Laddutrustningen.

 3. Att installatören får nödvändig och korrekt information samt erforderlig tillgång till plats för Installation av Laddutrustningen.

 4. Att utföra sådana åtgärder (som inte åligger Electrocharges enligt detta avtal) som är nödvändiga för Installation av Laddutrustningen (såsom byggnadsmässiga, mekaniska och elektriska åtgärder). Detta inkluderar även sådana åtgärder som är nödvändiga för att förhindra skador på person eller annan egendom.

4.5 För fullständiga villkor, inklusive priser, gällande installation av laddboxar, vänligen besök https://www.electrocharge.se.

 1. Beställning

5.1 Kunden gör enkelt sin beställning via Electrocharges hemsida. När Electrocharges mottar Kundens beställning bekräftas beställningen genom att en orderbekräftelse skickas till Kunden på den e-postadress som har angivits.

5.2 Eventuella preliminära skattereduktioner dras av Kundens totalpris i samband med beställningen. För mer information om skattereduktioner, se punkt 8.

5.3 Kunden skall noggrant läsa igenom mottagen orderbekräftelsen och kontrollera att orderbekräftelsen överensstämmer med beställningen. Eventuella avvikelser mellan orderbekräftelse och beställning skall omgående meddelas Electrocharges

5.4 I samband med beställning ger Kunden Electrocharges fullmakt att hämta uppgifter om Kundens anläggningsuppgifter, elnätsabonnemang, historiska och aktuella data tillgänglig från Kundens elmätare via nätägaren samt att ta reda på vem kundens elleverantör och balansansvariga är. Kunden ger Electrocharges ensamrätt att själv eller den Electrocharges anlitar i sitt ställe att analysera aktuell data och styra laddningen.

 1. Betalning

6.1 När du bokar produkter eller installation via vår hemsida kan du välja att betala med bank-, kreditkort eller genom faktura. Vid betalning med bank- eller kreditkort eller Swish sköter Nets (tidigare DIBS Payment Services) alla banktransaktioner kopplade till våra tjänster, genom att kontrollera att ditt kort är giltigt för köp direkt mot din bank. Dina kortuppgifter förmedlas direkt till din bank via Nets system, och vi på Electrocharges hanterar därigenom inte själva några bank- eller kreditkortsnummer.

6.2 Din betalning hanteras av Nets med säker kryptering och enligt strikt banknorm, s.k. PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Det förekommer också att en del köp av våra tjänster omfattas av 3D Secure (Verified by Visa samt MasterCard SecureCode), för det fall att denna säkerhetsmekanism är aktiverad på ditt betal- eller kreditkort.

6.3 Vi på Electrocharges tar inte ut några extra avgifter för kortbetalningar. Däremot kan det hända att din bank tar ut en extra avgift beroende på korttyp och bank. För det fall att ingen betalning mottagits efter att du skickat din beställning, kan beställningen automatiskt komma att upphävas.

6.4 Vid utebliven betalning tas dröjsmålsränta ut enligt gällande svensk lag om räntor vid försenad betalning (Räntelagen 1975:635). Avgifter kan även komma att tas ut enligt svenska lagar för inkasso (Inkassolagen 1974:182) samt (Lag om ersättning för inkassokostnader m.m. 1981:739).

6.5 Priserna anges i svenska kronor (SEK) och är inklusive moms. Om du besöker info@electrocharge..se som företag så är det möjligt att visa priserna exklusive moms. Fraktkostnad och eventuell administrativ avgift kan tillkomma. Electrocharges reserverar sig för eventuella fel, exempelvis prisuppgifter, kampanjer, rabattkoder eller produktuppgifter som kan uppstå.

 1. Leverans

7.1 Electrocharges skickar dina varor som paket inom Sverige. I dagsläget kan vi inte erbjuda leveranser till andra länder.

7.2 Leverans av Laddutrustning och eventuell tillhörande Installation sker enligt överenskommelse mellan Parterna och beräknade datum för hela eller delar av leverans skall anges i orderbekräftelse.

7.3 Uppskattad leveranstid för hela eller delar av leveransen kan komma att förändras. Om inget särskilt avtalats skriftligen utgår ingen ersättning för försenad leverans.

7.4 Din leverans finns kvar hos ditt postombud under 14 dagar. Ej hämtade varor returneras till oss. För alla leveranser som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 250 kronor.

7.5 Om du mot förmodan skulle få en vara som du inte har beställt ber vi dig att kontakta du vår support på info@electrocharge..se så hjälper vi till att returnera varan.

7.6 Skulle du upptäcka en skada på ditt paket, anmäl det omgående till det utlämningsställe där du hämtade varan. Där får du också hjälp att göra en skadeanmälan. Vi rekommenderar att du inte hämtar ut ett paket som är skadat, eftersom skadan då inte längre kan härledas till transporten. Om du upptäcker skadan först då du öppnat paketet och skadan är sådan att den kan kopplas till transporten, kontakta ombudet för att göra en skadeanmälan senast fem dagar från det att du tagit emot din vara.

7.7 Returer sker på din egen bekostnad, med undantag för det fall att varan är defekt eller fellevererad. Returer ska skickas som Schenker Privatpaket. Retur genom brev eller mot postförskott accepteras ej. Vid byten betalar Electrocharges den nya frakten från oss till dig.

Skattereduktion (för privatpersoner)

8.1 Från och med 1 januari 2021 kan du få skattereduktion för delar av kostnaden om du anlitar ett företag för installation av grön teknik. Det är endast arbete och material som ger rätt till avdrag. Avdraget får vara högst 50 procent för installation av system för lagring av egenproducerad el eller installation av laddningspunkt för elfordon. Du kan få som mest 50 000 kronor i skattereduktion för installation av grön teknik per år. Tänk på att du behöver ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen. Det är särskilt viktigt om du också använt rot- och rutavdrag.

8.2 På Kundens begäran ansvarar Electrocharges för att ansöka om skattereduktion för grön teknik hos Skatteverket.

8.3 Vid betalning av Kundens beställning genomför Electrocharges, på begäran av Kunden, ett preliminärt avdrag på den totala kostnaden. För det fall att ansökan skattereduktion nekas förbehåller sig Electrocharges rätten att fakturera Kunden mellanskillnaden mellan redan erlagd betalning och den totala kostnaden för Kundens beställning.

 1. Garanti

9.1 Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. Electrocharges lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

 1. Reklamation

10.1 För företag
 Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Electrocharges, dock senast 10 dagar från mottagande av produkten/installationen samt på visst angivet sätt returnera produkten. Vid reklamation ska kund kontakta Electrocharges, företrädesvis via e-post. Electrocharges skall inom 72 timmar från mottagande av reklamation återkomma med ett ärendenummer. Observera att ett erhållande av ärendenummer eller utskickande av retursedel inte är att likställa med godkänd reklamation. Ärendenumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid produkten ska ha kommit Electrocharges tillhanda. Vid retur av produkten ska returfrakten till Electrocharges vara betald. Vidare ska ordernummer och uppgift om giltigt ärendenummer jämte en detaljerad redogörelse av felet medfölja produkten. Vid felaktig reklamation har Electrocharges rätt att återsända produkten till kunden och att ta ut fraktavgift. Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Kunden står risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Electrocharges förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.

10.2 För privatpersoner
 Enligt konsumentköplagen är reklamationstiden för en vara tre år. För att åberopa reklamationsrätten är det du som kund som skall påvisa att felet på varan fanns vid inköpstillfället. Detta skall göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet.

 1. Ansvar

11.1 Electrocharges ansvarar inte för fel, avbrott, störningar, strömkvalitet och liknande som kan härröras till andra tjänsteleverantörer, bland annat elleverantörer, elproducenter, elnätsleverantörer och internetleverantörer.

11.2 Electrocharges ansvarar inte heller för skador eller förluster som åsamkas Kunden på grund av felaktig användning, bland annat, men inte begränsat till, felaktig laddning, datavirus och liknande.

11.3 Electrocharges ansvarar inte för eventuella fel, skador eller förluster som åsamkas Kunden på grund av Installation. Samtliga ärenden hänförliga till Installation skall hanteras direkt mellan Kunden och installatören.

11.4 Köparen är ansvarig för att den för laddning avsedda elbilen är kompatibel med Laddutrustningen. Electrocharges ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av att elbilen och Laddutrustningen inte är fullständigt kompatibla.

 1. Behandling av personuppgifter

12.1 I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och i syfte att underlätta ärendehanteringen informeras Kunden om att de personuppgifter som lämnas till Electrocharges kommer att användas i Electrocharges ord- och textbehandling, registerföring, redovisning, övrig administration samt e-post.

12.2 Vid köp av Laddutrustning, Installation eller molntjänst ska Kunden lämna uppgift om namn, personnummer, folkbokföringsadress, telefonnummer och e-postadress. I samband med köp av Installationstjänster ska även installationsadress uppges.

12.3 Electrocharges ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.4 Electrocharges kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.5 Kunden har rätt att av begära tillgång till sina personuppgifter. Det innebär att Kunden har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dennes personuppgifter. Kunden har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Kunden har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om Kunden, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Kunden har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

12.6 Kunden har rätt till rättelse av dennes personuppgifter. Electrocharges kommer på Kunden begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter Electrocharges behandlar om Kunden.

12.7 Kunden har rätt till radering av dennes personuppgifter. Det innebär att Kunden har rätt att begära att dennes personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att Electrocharges inte omedelbart får radera Kundens personuppgifter, till följd av exempelvis gällande bokförings- och skattelagstiftning.

12.8 Kunden har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om Kunden invänder mot sådan behandling kommer Electrocharges enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än Kundens intressen.

 1. Ångerrätt (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler)

13.1 En konsument har rätt att ångra sitt köp av Laddutrustning genom att sända ett meddelande om detta till info@electrocharge.seinom fjorton (14) dagar från Kundens mottagande av Laddutrustning. Ett standardformulär för utövande av ångerrätt kan begäras av Electrocharges via ovanstående mailadress.

13.2 Vid nyttjande av ångerrätten återbetalar vi alla betalningar från dig, inklusive eventuell kostnad för vårt standardleveransalternativ, utan oskäligt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar efter det att du meddelat ditt beslut att utnyttja ångerrätten.

13.3 Vid återbetalning kommer vi att använda oss av samma betalningssätt som du använde vid din beställning, utan att det medför några extra avgifter för dig.

13.4 Electrocharges har rätt att avvakta med återbetalningen till dess att vi har mottagit de returnerade produkterna. Du måste skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan oskäligt dröjsmål och under alla omständigheter inom 14 dagar från det datum då du informerade oss om att du önskade nyttja ångerrätten.

13.5 Har du hunnit använda din vara och utnyttjar ångerrätten kan det innebära en viss värdeminskning, på din bekostnad. Dessa ärenden hanteras individuellt.

13.6 En konsument har rätt att ångra sitt köp av installation genom att sända ett meddelande om detta till info@electrocharge.se inom fjorton (14) dagar från beställning. Ett standardformulär för utövande av ångerrätt kan begäras av Electrocharges via ovanstående mailadress. Om Kunden önskar få Installation utförd inom fjorton (14) dagar från beställning skall Kunden lämna samtycke till påbörjan av Installation, där denne samtidigt medger att ångerrätt ej föreligger för slutförd tjänst. För det fall att Kunden önskar påbörjan av Installation inom nämnd period och för det fall att Kunden utövar sin ångerrätt under skall Kunden ersätta Electrocharges för en proportionell andel av det avtalade priset för Installation som delvis utförts innan Kunden utövade ångerrätten.

 1. Övrigt

14.1 Electrocharges har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Möjlighet till överlåtelse av sina rättigheter och skyldigheter medges ej för Kunden. Vidare har Electrocharges rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.

14.2 Tvist med anledning av dessa villkor ska avgöras i svensk domstol och enligt svensk lag.

 1. Kontakt och support


Du kan när som helst höra av dig till Electrocharges för support och övriga frågor. 
Supporten nås helgfria vardagar via mail på: info@electrocharge.se mellan kl. 08-16.